Добре дошли !

Фирма „НЕОТЕРМ”  ООД  е основана през 2004г., като предмет на дейността и е:

Проектиране, доставка и строителство на газопроводи , градски газопроводни мрежи , регулиращи и замерващи съоръжения, промишлена газификация , сградни и битови газопроводни , котелни и отоплителни инсталации. Изграждане на централна климатизация , вентилация ,термопомпи( вода – вода ; въздух – вода ) , съоръжения за пара , топла вода и нестандартно оборудване.

Доставка и сервиз на газови уреди за отопление,охлаждане, производство на санитарна топла вода и кухненски уреди на газ.

Фирмата осъществява дейността си на територията на цялата страна и в чужбина.

 

Фирмата притежава:

УДОСТОВЕРЕНИЕ от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТЕРИОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧВСКИ НАДЗОР

За поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена  опасност :

         - парни и водогрейни котли;
         - съдове работещи под налягане;
         - тръбопроводи за вода, пара и гореща вода;
         - газопроводи;
         - промишлени и сградни газови инсталации и съоръжения към тях;
         - газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове.

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ от КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

        III гр. – строежи от енергийната инфраструктура;

        IV гр. – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда;

        V гр. -  отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическата дейност.